« Vissza

Névszerver módosítási hibaüzenetek

Domain

 • M-CNAM -E- [domain] NS record CNAME
Ok: A domain egy név szervere, amit NS rekordként adtunk, CNAME-ra (Canonical Name) vezet. A (Address) rekord a helyes.
Javítás: A CNAME helyett A rekorddal adjuk meg a névszervert.
 • M-DIFN -E- [domain] All nameservers on the same network
Ok: A regisztrációs szabályzat előírja, hogy legalább két névszervernek különböző hálózaton kell lennie. Az ellenőrző procedúra ezt nem tudja teljes bizonyossággal megállapítani, de igaznak fogadja el, ha:
 1. Két névszerver különböző /24 címtartományban van, vagy ha
 2. A névszerverekhez vezető traceroute-ok eltérést mutatnak.
Javítás: Helyezzünk el a domain-re egy külön hálózaton levő (másodlagos) névszervert. Gyakori, hogy két vagy több szervezet kölcsönösen kisegíti egymást másodlagos névszerver tekintetében.
 • M-DSOA -E- [domain] SOA records differ on servers
Ok: A domain különböző autoritatív névszervereinek összehangolt módon kell szolgáltatni a zónát. Ez úgy valósul meg, hogy a másodlagos névszerver(ek) az elsődlegesről áttölti(k) a név-fa megfelelő részét. A SOA rekordok verzió számának eltérése diszkrepanciát jelez. Ezt okozhatja, ha a másodlagos nem tudja valamilyen okból frissíteni a zónát, de okozhatja az is, hogy a frissítés még nem történt meg (v.ö. SOA rekord, refresh érték).
Javítás: Ha a diszkrepanciát az okozza, hogy a másodlagos nem tölti le a zónát, akkor javítsunk a konfiguráción. Néhány lehetséges pont: tűzfal szabályok, allow-transfer opció, helyes IP cím megadása stb. Ha a diszkrepanciát a refresh késedelme okozza, akkor várjuk ki az időt, vagy erőszakoljuk ki a zóna tükrözést (ennek egy módja, ha a másodlagoson töröljük a zóna fájlt, majd újraindítjuk a név szerver programot).
 • M-LASE -E- [domain] Lame secondary
Ok: A zónában megadott név szerver nem szolgáltatja a zónát.
Javítás: Gondoskodjunk róla, hogy szolgáltassa a domain-t a megadott szerver: lehet, hogy nem is működik névszerver a megadott helyen, vagy működik, de nem szolgáltatja a zónát, vagy működik, de valamilyen tűzfal akadályozza az elérését.
 • M-MXF -E- [domain] canonical A record for MX mx not found
Ok: Megadtunk egy MX rekordot, de annak jobb oldalán olyan domain névre hivatkozunk, amihez nem tartozik A rekord.
Javítás: Az MX rekord jobb oldalán álló értékhez A rekorddal rendeljünk IP címet.
 • M-NMAS -E- [domain] Cannot get A for NS host pserv
Ok: Az elsődleges név szerverhez (pserv) a procedúra nem talált A rekordot.
Javítás: A megadott név szerverhez A rekorddal rendeljünk IP címet.
 • M-NNAS -E- [domain] Cannot get A for NS host nshost
Ok: Egy másodlagos név szerverhez (nshost) a procedúra nem talált A rekordot.
Javítás: A megadott név szerverhez A rekorddal rendeljünk IP címet.
 • M-NOGV -E- [domain] primary on command line pserv and in zone don’t match
Ok: A SOA rekordban megadott MNAME mezőben olyan név szerver szerepel, amit nem adtunk meg NS rekordként.
Javítás: Javítsuk a SOA rekordot, vagy vezessünk be megfelelő NS rekordot.
 • M-NOMX -E- [domain] no MX record (nor A record) for domain
Ok: A regisztrációs szabályzat előírja, hogy a domainhoz tartozzék postmaster@domain cím. Ez csak megfelelő MX vagy A rekord útján lehetséges.
Javítás: Vezessük be a megfelelő A vagy MX rekordot, és konfiguráljuk annak megfelelően a levelező szervert.
 • M-NOSE -E- [domain] No secondary
Ok: A domainhoz nem tartozik másodlagos névszerver.
Javítás: Gondoskodjunk legalább még egy autoritatív névszerverről.
 • M-NOSOA -E- [domain] No SOA record found
Ok: A domainhoz nem tartozik SOA rekord. Ez a hiba előfordulhat, ha például csak egy CNAME rekordot definiálunk az autoritatív névszerveren.
Javítás: Vezessük be a megfelelő SOA rekordot.
 • M-NSF -E- [domain] A record for NS ns not found
Ok: A domain megadott névszerveréhez nem talált a procedúra A rekordot.
Javítás: Gondoskodjunk A rekordról.
 • M-PMAS -E- [domain] address check for postmaster@domain failed at ALL MX records
Ok: A regisztrációs szabályzat előírja, hogy a domain-hez tartozzék postmaster@domain cím. A procedúra megkísérelt levelet küldeni a címre, de nem sikerült.
Javítás: A levelező szerver megfelelő konfigurálásával gondoskodjunk róla, hogy az e-mail cím tudjon levelet fogadni.
 • M-PNAU -E- [domain] NS not authoritative: ns
Ok: A névszerver ad ugyan választ a domain-nel kapcsolatos kérdésre, de a válasz nem autoritatív.
Javítás: A megadott névszervert konfiguráljuk megfelelően.
 • M-PNAU6 -E- [domain] NS at AAAA not responding, not authoritative, or wrong serial: ns
Ok: A hiba oka IPv6-os AAAA rekorddal kapcsolatos. A zóna fájlban szerepel olyan NS rekord, amihez AAAA rekord is tartozik, de a megadott IPv6-os cím nem szolgáltatja, vagy nem ugyanazzal a SOA rekorddal szolgátatja a domaint.
Javítás: Az IPv6 címen is konfiguráljuk megfelelően a névszervert.
 • M-PRIF -E- [domain] Cannot get domain data (nshost_a nshost)
Ok: A domain SOA rekordját, ami a zóna alapadatait tartalmazza, nem sikerült megkapni. Lehet, hogy rosszul adtuk meg az ellenőrizendő domain névszerverének IP címét. Legjobb az elsődleges névszerver IP címét megadni. Üresen hagyni a névszerver mezőt nem szabad, ha még be nem jegyzett domain-ról van szó, vagy meg akarjuk változtatni a névszervert, vagy annak IP címét. A névszerver megadás csak akkor hagyható el, ha már bejegyzett domaint akarunk ellenőrizni. Lehet, hogy a névszerver nem szolgáltatja a zónát. Ennek oka lehet valamilyen tűzfalszabály, vagy hiányos/hibás konfiguráció.
Javítás: Adjuk meg a névszervert, vagy javítsuk a konfigurációt.
 • M-SOAER -E- [domain] syntax error in SOA record
Ok: A domain-hoz tartozó SOA rekord szintaktikusan hibás.
Javítás: RFC1035 szerint javítsuk a rekordot.
 • M-SOAM -E- [domain] SOA mail address check failed
Ok: A SOA rekord RNAME mezőjében egy levelezési címet kell megadni. Ez a domain-ért felelős technikai személy e-mail címe. A procedúra megkísérelt levelet küldeni a címre, de nem sikerült.
Javítás: Javítsuk az e-mail címet, vagy a levelező szerver megfelelő konfigurálásával gondoskodjunk róla, hogy az e-mail cím tudjon levelet fogadni.
 • M-SOF -E- [domain] A record for soa mail host soa_mail_host not found
Ok: A SOA rekord RNAME mezőjében egy levelezési címet kell megadni. Ez a domain-ért felelős technikai személy e-mail címe. A megadott levelezési domain-hoz nem talált A rekordot a procedúra.
Javítás: Javítsuk az RNAME mezőt, vagy azt a rekordot, ami a levelezési domain-hoz tartozik.
 • M-TO -E- [domain] Timout, exiting…
Ok: Előfordulhat, hogy valamilyen kérésre/kérdésre nem kapunk választ, akármennyit várhatunk. Ezért az ellenőrző procedúra időzítést indít, és ha ez lejár, ezzel a hibaüzenettel jelzi. Az ok tehát az, hogy valamilyen kérdés – lehet DNS kérés, de gyakrabban levelezési cím ellenőrzése, vagy traceroute -, olyan sokáig tart, hogy az egész procedúra nem ér véget az időzítés alatt. Az ellenőrző procedúra tájékoztató üzenetei támpontot nyújtanak arra nézve, hogy mi is az, amire olyan sokáig kellett várni.
Javítás: Hárítsuk el a késlekedés okát (pl. a tűzfal beállításainak módosításával). Esetleges hálózati hiba esetén próbálkozzunk újra később.
 • M-RERR -W- [domain] SOA parameters don’t comply with RIPE,
Ok: A hibaüzenet a SOA rekordban levő refresh, retry, expire és ttl értékek RIPE ajánlástól való jelentős eltérésére figyelmeztet: akkor találkozunk vele, ha az ajánlás értékét x-nek véve a SOA rekordban megadott érték kívül esik a [x/20, 20*x] intervallumon.
A RIPE ajánlást a RIPE 203-as sorszámú dokumentuma (ld. ftp://ftp.ripe.net/ripe/docs/ripe-203.txt) fogalmazta meg. A dokumentum 1999-ből származik. A mű szerzője – Peter Koch – 2005-ben a következő értékeket tartja ajánlatosnak:
 refresh = 86400,    # 24 hours
 retry  = 7200,     # 2 hours
 expire = 2419200,   # 4 weeks
 ttl   = 3600     # 1 hour
Az ellenőrző procedúra tehát ezeket veszi alapul.
Javítás: Adjunk meg a SOA idő paraméterekben az ajánlástól nem sokkal eltérő értékeket.
 • M-PMAE -W- [domain] address check for [postmaster@domain] failed at [mx],
Ok: Az mx levelező szervernek a konfiguráció szerint a postmaster@domain címre menő leveleket fogadnia kellene. Az ellenőrző procedúra megkísérelt erre a címre levelet küldeni, de sikertelenül. Ha van olyan MX rekord, ahol sikerül, akkor ez nem végzetes hiba.
Javítás: A levelező szerver megfelelő konfigurálásával gondoskodjunk róla, hogy az e-mail cím működjön, vagy ha van más, működő MX, akkor töröljük ezt az MX rekordot.
 • M-SXERR -W- [domain] syntax error in zone xyz
Ok: A zónában szintaktikus hibát talált a procedúra.
Javítás: Az RFC-knek megfelelő formátumban adjuk meg a rekordokat.
 • M-GLUE -W- [domain] glue record in zone
Ok: A zónában oda nem való glue (ragadvány) rekord van, ami minden bizonnyal felesleges és hiba forrása lehet.
Javítás: Töröljük a zónából a felesleges glue rekordot.
 • M-SOAR -W- [domain] no NS record for SOA MNAME
Ok: A SOA rekordban megadott MNAME paraméter, ami a zóna elsődleges névszerverét jelöli, nem szerepel NS rekordként. Ez lehetséges, és egyes esetekben talán kívánatos is lehet (hidden primary), gyakran azonban nem ez a szándék.
Javítás: Adjuk meg az MNAME szervert NS rekordként is.
 • M-PRZO -W- [domain] cannot download domain from primary
Ok: A procedúra zóna transzfert kísérelt meg az elsődleges névszerverről, de sikertelenül. A zóna transzfer engedélyezése nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ellenőrzésen megfeleljen a domain, de nem felesleges: ha engedélyezzük, akkor a procedúra szintaktikusan ellenőrzi a zóna minden rekordját.
Javítás: Ha azt óhajtjuk, hogy a procedúra ellenőrizze végig a zónát és ne jelenjen meg ez a hibaüzenet, akkor engedélyezzük a zóna transzfert. Az IP címekre vonatkozó információt itt találja meg.
 • M-PARI -W- [domain] NS records inconsistent with parent !!!
Ok: A hibaüzenet már bejegyzett domain esetében fordulhat elő. Azt jelzi, hogy az apuka (pl. a .hu, vagy co.hu) névszerverben nem azok az NS rekordok szerepelnek, mint az autoritatív névszerverben. Gyakran oka ennek az, hogy megváltoztak egy zóna névszerverei, de a regisztrátor nem módosította a regisztrációs rendszerben a domaint. Az apuka névszerverbe a regisztráció, vagy domain módosítás folyamán a következő módon kerülnek be a névszerverek:
 1. A regcheck a megadott helyről lekérdezi a SOA rekordot.
 2. Az abban szereplő névszervert (MNAME paramétert) veszi.
 3. Ettől megkérdezi az NS rekordokat.
 4. Ezek kerülnek be a Hureg adatbázisba, és a .hu zónába.
Javítás: A regisztrátor gondoskodjon a megfelelő változtatásról, vagy állítsuk vissza a régi állapotot.
 • M-GLUD -W- [domain] NS glues differ on parent [parent_ip : ip] !!! ,
Ok: hibaüzenet már bejegyzett domain esetében fordulhat elő, ha a domainhoz glue rekordot is be kell jegyezni. Azt jelzi, hogy a glue rekord értékeként más van az apuka névszerverben, mint az autoritatív névszerverben. Gyakran oka ennek az, hogy a regisztrátor nem módosította a regisztrációs rendszerben a domaint.
Javítás: A regisztrátor gondoskodjon a megfelelő változtatásról, vagy állítsuk vissza a régi állapotot.
 • M-VRRT -W- [domain] retrying verify
Ok: Az üzenet azt jelenti, hogy levélcím (SOA RNAME, vagy postmaster@domain) ellenőrzés sikertelen volt, de a procedúra nem adja fel, újra próbálkozik.
Javítás: Ha végül sem sikerül az ellenőrzés, gondoskodjunk a levelezési cím működéséről.

Szeretne domaint regisztrálni?

A Rackhostnál mindezt gyorsan és egyszerűen megteheti.

Megnézem

Kapcsolódó cikkek