« Vissza

DNS rekordok

Domain
 
Domain név

A domain nevek általában két vagy több részből állnak, melyeket ponttal választanak el, pl. peldaoldal.com.

A domain név jobbról utolsó eleme adja meg a legfelső szintű tartományt (top level domain, TLD). Ettől balra haladva újabb és újabb alosztály, aldomain (subdomain) nyílhat, mindig az előző elemből kiindulva. Így például a peldaoldal.com egy aldomainje a .com TLD-nek. A www.peldaoldal.com pedig egy aldomainje a peldaoldal.com domainnek.

Elméletileg az aldomainek 127 szintig folytatódhatnak, minden elem maximálisan 63 karakter hosszú lehet azzal a megkötéssel, hogy a teljes domain név nem haladhatja meg a 255 karakteres hosszt. Egyes domain regisztrátorok ezeket a limiteket tovább szűkíthetik.

DNS

A DNS mozaikszó a Domain Name System rövidítése, magyarul tartománynévrendszert jelent. A DNS gyakorlatilag önálló DNS szerverek hierarchikus, egymás alá és fölé rendelt hálózata. Minden domain vagy aldomain rendelkezik egy vagy több autoritatív DNS szerverrel, ezek szolgáltatnak információt a megadott domainről és minden olyan domain névszerveréről, melyek az adott domain alá tartoznak.

Az autoritatív DNS szerverek alá-fölé rendeltségi viszonya lemásolja a domainek hierarchiáját. A hierarchia legtetején találhatóak a gyökér (root) névszerverek, ezek a szerverek válaszolnak, amikor valaki a TLD domainekről kér információt.

A hoszt olyan hálózatba kötött számítógépet jelent, mely az adattovábbítás végpontján helyezkedik el. Nyújthat adatszolgáltatást, vagy elláthat vezérlési feladatokat is.

DNS rekordok

CNAME vagy Canonical Name rekord. CNAME rekordok segítségével speciális (alias) hosztneveket adhatunk meg. A CNAME rekord formátuma: alias.peldaoldal.com IN CNAME masikhoszt.peldaoldal.com.

Ez a rekord az alias.peldaoldal.com speciális nevet rendeli hozzá a masikhoszt.peldaoldal.com domain névhez. Ha az első nevet adjuk meg, akkor a második domain névre ugrunk. Tipikus példája a CNAME felhasználása egy domain név www-s és nem www-s változatának használatára, ilyenkor egyik változat a másik alias-a. Pl:

www.peldaoldal.com IN CNAME peldaoldal.com.

Ekkor a www.peldaoldal.com (mely a peldaoldal.com-nak amúgy aldomainje) beütésekor a peldaoldal.com-ra jutunk.

A rekord

Egy A rekord egy domain IP-címét adja meg. Ennek segítségével pl. a peldaoldal.com domaint keresők megkapják a megfelelő IP-címet. Az A-rekord a hosztnevet egy 32 bites IPv4 címhez társítja. Általános formája: www.peldaoldal.com IN A 92.225.112.22

Ilyenkor a www.peldaoldal.com domain nevet kereső megkapja az IP-címet: 92.225.112.22. Gyakori, hogy úgynevezett wildcard karaktert, pl. csillag karaktert használnak a rekordban, ahol a * jelentése bármelyik, minden.

Így a következő rekord: [*.peldaoldal.com IN A 92.225.112.22] jelentése, hogy akármilyen aldomaint is illeszt a felhasználó a peldaoldal.com domain név elé, minden esetben a 92.225.112.22 IP-cím lesz neki kiszolgálva. A * wildcard karakter akkor is hasznos, ha a tévesztéseket szeretnénk kezelni, pl. valaki a www.peldaoldal.com aldomain helyett véletlenül a ww.peldaoldal.com aldomaint üti be, a rendszer ekkor is le tudja kezelni a kérést.

MX rekordok

Az MX rekordok Mail Exchange rekordok, és a domain névhez a levelezésért felelős szervereket mutatják meg. Egy zónának egy vagy több MX rekordja is lehet.

Egy hoszt lehet a saját maga MX-e is. Az MX rekordnak egy ugyanabban a zónában lévő hosztra kell mutatnia. A rekord általános formátuma: hoszt.rackhost.hu IN MX 10 mails1.rackhost.hu. IN MX 20 mails2.rackhost.hu.

A rekordban az MX után található számok 0 és 65535 közötti értékeket vehetnek fel, s azt határozzák meg, hogy milyen sorrendben forduljanak a hosztokhoz a levélkézbesítés során. Minél kisebb az MX szám, annál nagyobb előnyt élvez a hoszt a sorrend szempontjából.

NS (Name Server) rekord

Az NS rekorddal tudjuk megadni egy domain névszervereit. A rekord megmutatja, hogy hol található a zónafájl.

Érdemes legalább két névszervert megadni, ebből az elsődleges szerver módosítja és frissíti a zónafájlt, a másik vagy többi szerver pedig az első szerver fájljáról készít másolatot. Több névszerver használatával a zóna adatai akkor is elérhetőek, ha az elsődleges névszerver nem elérhető.

Általános formája: oldal IN NS ns1.peldaoldal.com. oldal IN NS n2.peldaoldal.com.

Itt az oldal nevű domain névszervereit adtuk meg.

SOA (Start of Authority) rekord

A SOA rekord a zóna közös adatait tartalmazza. Általános formátuma:

peldaoldal.com. SOA server.peldaoldal.com admin.peldaoldal.com ( 2016052122 ;Serial nr. 86400 ;Refresh 1800 ;Retry 604800 ;Expire 43200) ;TTL

A pontosvesszők és az azokat követő szövegrészek csupán megjegyzések. A SOA rekord megmutatja a domain elsődleges szerverét (server.peldaoldal.com) és az adminisztrátor email címét, ehhez az admin.peldaoldal.com érték első pontját @ jelre kell cserélni.

A Serial nr. a zóna sorozatszámát jelöli. Ha az elsődleges névszerveren módosításra került a zónafálj, akkor eggyel megnövelik a sorozatszám értékét. Ebből tudják a másodlagos névszerverek, hogy a saját zónafájl másolatuk elavult, frissíteni kell. Általában a sorozatszám az év (É), hónap (H), nap (N) és a napi változatok számából (V) áll össze, pl. ÉÉÉÉHHNNVV.

A Refresh érték a frissítési időközöket jelöli, ez mondja meg a másodlagos névszervereknek, milyen gyakran ellenőrizzék, elavult-e a saját zónafájljuk.

Előfordulhat, hogy az elsődleges névszerver nem érhető el, ilyenkor a Retry értékben megadott másodpercek múlva kell a másodlagos névszervereknek újra próbálkozniuk, a zónafájl avultságát ellenőrizni.

Az Expire érték pedig azt mutatja meg szintén másodpercben, hogy a másodlagos névszerverek milyen hosszú ideig szolgáltathatnak adatokat, miután nem sikerült frissíteniük a zónafájlt az elsődleges szerverről.

A névszerverek az általuk már lekérdezett feloldási adatokat eltárolják egy cache-ben (átmeneti tárolóban). Ha újra beérkezik egy kérés ugyanarról az adatról, akkor azt gyorsan ki tudják szolgálni, nem kell újra megtudniuk és feleslegesen terhelniük a hálózatot.

A TTL érték azt mutatja meg, hogy egy adat meddig tárolható a cache-ben és mennyi másodperc után kell mindenképpen újra lekérdezni.

TXT (Text) rekord

A TXT rekord tartalma szöveg, melyet idézőjelek közé kell tenni, például: tanfolyam TXT „A tanfolyam aldomaint a tanfolyam vegeztevel megszuntettuk”

Szeretne domaint regisztrálni?

A Rackhostnál mindezt gyorsan és egyszerűen megteheti.

Megnézem

Kapcsolódó cikkek