« Vissza

Hogyan kerüljük el az egész oldal render-elését CGridView és CListView AJAX-os hívásakor?

Informatikai alapok

Alapesetben lista v. grid lapozásakor AJAX kérést küldünk a szervernek. Ekkor a szerver az egész oldal tartalmát újra lerendereli a kapott kérés paramétereinek megfelelően. Miután a szerver visszaküldte a kész oldalt, a widget kiválasztja a neki szükséges részt, és frissíti magát. Miért rossz ez? Amikor a szerver az egész oldalt elkészíti, akkor az oldalon található összes utasítást végrehajtja: lefuttatja a widget-eket, elvégzi az adatbázis lekérdezéseket, újra létrehozza az objektumokat, azaz rengeteg olyan munkát elvégez, amire nincs szükség, ezzel is terhelve a rendszer erőforrásait.

Filterek segítségével, melyek a controller action-ök előtt hajtódnak végre, szerencsére el tudjuk kerülni ezeket a felesleges munkákat. Az ötlet az, hogy készítünk egy metódust, mely kizárólag a grid/list nézetet adja vissza, és AJAX kérések esetén ezt a metódust haszáljuk a kérés teljesítéséhez.

Tegyük fel, hogy a User model-t listázó grid/listview-val dolgozunk. A UserController-en belül létre kell hoznunk a két metódust, melyek a lista/grid ajax-os renderelését végzik:

public function getListViewForUserList() {
 $dataProvider = new CActiveDataProvider('User');
 $this->renderPartial('/user/_listView', array(
  'dataProvider' => $dataProvider,
  // Kézzel beállítjuk az ID-ket, hogy hivatkozhassunk rájuk. FONTOS!
  'htmlOptions' => array(
   'id' => 'UserList',
  ),
 ));
}
public function getGridViewForUserGrid() {
 $model = new User('search');
 $model->unsetAttributes();
 if (isset($_GET['User'])) {
  $model->attributes = $_GET['User'];
 }
 $this->renderPartial('/user/_gridView', array(
  'model' => $model,
  // Kézzel beállítjuk az ID-ket, hogy hivatkozhassunk rájuk. FONTOS!
  'htmlOptions' => array(
   'id' => 'UserGrid',
  ),
 ));
}

az id-ket az eredeti action-ökben is be kell kézzel állítani, hogy jól jöjjenek létre.

 public function actionIndex() {
 $dataProvider = new CActiveDataProvider('User');
 $this->render('index', array(
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'htmlOptions' => array(
   'id' => 'UserList',
  ),
 ));
}
public function actionAdmin() {
 $model = new User('search');
 $model->unsetAttributes();
 if (isset($_GET['User'])) {
  $model->attributes = $_GET['User'];
 }
 $this->render('admin', array(
  'model' => $model,
  'htmlOptions' => array(
   'id' => 'UserGrid',
  ),
 ));
}

Ezt követően létrehozzuk a view file-okat, amiket az új metódusaink használnak:

Alapértelmezett esetben a protected/views/user/ mappán belül hozzuk létre a _gridView.php és _listView.php file-okat az alábbi tartalommal:

_gridView.php
<?php
// A $htmlOptions-ben adjuk át a widget id-ját, hogy később tudjunk rá hivatkozni.
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
 'htmlOptions' => $htmlOptions,
 'dataProvider' => $model->search(),
 'filter' => $model,
 'columns' => array(
  'id',
  'username',
  'password',
  'email',
  array(
   'class' => 'CButtonColumn',
  ),
 ),
));
_listView.php
<?php
// A $htmlOptions-ben adjuk át a widget id-ját, hogy később tudjunk rá hivatkozni.
$this->widget('zii.widgets.CListView', array(
 'htmlOptions' => $htmlOptions,	
 'dataProvider' => $dataProvider,
 'itemView' => '_view',
));

Miután elkészítettük a két view file-t, akkor egyből fel is tudjuk őket használni az eredeti grid és lista nézetekben. Ez fontos lépés, mert így bebiztosítjuk, hogy az eredeti nézetek esetében is az általunk megszabott id-vel jöjjenek létre a widget-ek, valamit a kódunk is tisztábbá és könnyebben kezelhetővé válik, mivel ugyanazt a nézetet nem tároljuk több helyen egyszerre.

protected/views/user/admin.php
...
<?php
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
 'id' => 'user-grid',
 'dataProvider' => $model->search(),
 'filter' => $model,
 'columns' => array(
  'id',
  'username',
  'password',
  'email',
  array(
   'class' => 'CButtonColumn',
  ),
 ),
));

HELYETT

<?php
$this->renderPartial('/user/_gridView', array(
 'model' => $model,
 'htmlOptions' => $htmlOptions,
));

Hasonlóan protected/views/user/index.php

<?php
$this->widget('zii.widgets.CListView', array(
 'dataProvider' => $dataProvider,
 'itemView' => '_view',
));

HELYETT

...
<?php
$this->renderPartial('/user/_listView', array(
 'dataProvider' => $dataProvider,
 'htmlOptions' => $htmlOptions,
));

A filter, ami AJAX kérés esetén a megfelelő metódust hívja meg. A protected mappán belül hozzunk létre egy filters mappát, és ebben egy file-t AjaxViewFilter.php néven a következő kóddal:

class AjaxViewFilter extends CFilter {

 protected function preFilter($filterChain) {
   // POST kérésekkel nem foglalkozzunk.
   if (Yii::app()->request->isPostRequest) {
    return parent::preFilter($filterChain);
   }
  if (Yii::app()->request->isAjaxRequest && !empty($_GET['ajax'])) {
   // A GET kérés 'ajax' paramétere tartalmazza a widget ID-jét.
   $id = $_GET['ajax'];

   // Mivel a UserController-ben beállítottuk, hogy a widget-ek milyen ID-vel jöjjenek
   // létre, ezért itt most egyszerűen szét tudjuk választani őket.
   stripos($id, 'grid') !== false ? $view = 'GridView' : $view = 'ListView';
   // Felépítjük az AJAX kérést kiszolgáló metódus nevét.
   // (Ennek a mintájára hoztuk létre a UserController-ben a két új metódusunkat.)
   $method = "get{$view}For{$id}";
   // Ha létezik a metódus, akkor meghívjuk, egyébként jelezzük, hogy nem létezik.
   if (method_exists($filterChain->controller, $method)) {
    $filterChain->controller->$method();
    Yii::app()->end();
   } else {
    $className = get_class($filterChain->controller);
    throw new CHttpException(400, "C{$view} handler function {$method} not defined in {$className}.");
   }
  }
  return parent::preFilter($filterChain);
 }
}

Ez a filter az összes model grid/listájának a szűrésére alkalmas, ha a $method = „get{$view}For{$id}”; minta alapján nevezzük el a controller-ekben az AJAX kéréseket teljesítő metódusainkat.

Végezetül beállítjuk a UserController-ben az új filterünket:

...
public function filters() {
return array(
 'accessControl', // perform access control for CRUD operations
 'postOnly + delete', // we only allow deletion via POST request
 // Itt állítjuk be a filtert (az index és admin action-öket figyeli)
 array('application.filters.AjaxViewFilter + index, admin'),
);
}

Kapcsolódó cikkek