Vezeték és keresztnevekből álló személynevekre (például nagybela.hu vagy nagy-bela.hu) vonatkozó domain regisztráció igénylést a Nyilvántartó csak névhasználati jogosultság igazolása mellett fogad el TT vagy bírósági állásfoglalás nélkül. Jogosultságot vélelmez a Nyilvántartó, ha a nevet a személynév viselője vagy annak meghatalmazottja igényli.

Ez a személynévre vonatkozó szabály alkalmazandó közszereplők ismertté vált nevére, becenevére, valamint művésznevére (pl. nagyfero.hu, alfonzo.hu, hofigeza.hu) egyaránt.

Egy igénylőnek számtalan jogosultsága lehet az adott név használatára (hogy csak néhány példát említsünk: cégnév, társadalmi szervezet név, védjegy, személynév, kereskedelmi név, szerzői jogon alapuló név, más jogosulttól kapott hozzájárulás), amelyet a Nyilvántartó nem tudhat előre és amelyek befolyásolhatják az elbírálást.

Az alábbi linken elérhető formanyomtatványunk a névhasználat engedélyezéséhez.

Domain névhasználati igazolás