Belépés
 • Rackhost Zrt.
 • Email:
  info@rackhost.hu
 • Ügyfélszolgálat:
  +36 1 445 1200
 • Technikai ügyelet:
  +36 1 445 1204

.hu akkreditált domain regisztrátor

Általános szerződési feltételek és regisztrációs szabályzat

 1. Általános rendelkezések

  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Rackhost Zrt., mint szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató – és a Megrendelő között létrejövő, a Szolgáltató által nyújtott webtárhely, virtuális szerver szolgáltatás, szerverhoszting, domain szolgáltatásokra vonatkozó szerződés általános feltételeit foglalja magába. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak.

  2. Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. A szolgáltatások célja: felhasználóbarát kezelőfelület, optimális működési környezet, illetve gyors és megbízható internet és adatátviteli kapcsolatok biztosítása. Az alapszolgáltatás mellett egyéb szolgáltatások is igénybe vehetők, továbbá 24 órás ügyfélszolgálatot is rendelkezésre áll.

  3. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képzik a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései.

  4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választott Bíróságának illetékességét kötik ki, kizárólagos jelleggel.

  5. A Megrendelő a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Rackhost Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

  6. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

   Név: Rackhost Zrt.
   Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
   Telefon: +36 1 445 1200
   Fax: +36 1 445 1201
   Honlap: www.rackhost.hu
   Email: info@rackhost.hu
   Adószám: 25333572-2-06
   Cégjegyzékszám: 06-10-000489
 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

  1. Fizikai elhelyezés

   Szolgáltató a Megrendelő által elhelyezett Szerver számára az alábbi szolgáltatást nyújtja a megfelelő elhelyezés, karbantartás és biztonság érdekében:
   • hely biztosítása,
   • szünetmentes áramforrás biztosítása,
   • állandó légkondicionáló berendezés üzemeltetése,
   • folyamatos, 24 órás operátori ügyelet biztosítása, amely a következőket tartalmazza:
    • Szerver újraindítása és lekapcsolása (ügyfél telefonos utasítása esetén),
    • helyszíni konfigurálás lehetőségének biztosítása a Szerveren, konzolon keresztül, minden nap 24 órában.

  2. Internetelérés biztosítása

   Az elhelyezett Szerver internetre történő csatlakoztatása érdekében a Szolgáltató vállalja:
   • a Szerver egy, a Szolgáltató által biztosított switchbe csatlakozik közvetlenül kétirányú (full-duplex) 100 Mbps vagy 1 Gbps sebességgel (csomagtól függően korlátozás lehetséges),
   • 1 db fix IP cím biztosítása (a csomagok alapján változhat),
   • Szolgáltató garantálja, hogy a hálózati kapcsolaton korlátozást csak indokolt esetben alkalmaz.

  3. Webtárhely biztosítása

   A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
   • 1 db 1GB, 5GB, 10GB vagy 20GB méretű webtárhely biztosítását a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,
   • 5 db, 10 db, 15 db vagy 20 db email fiókot a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,
   • 1 db, 3 db, 5 db vagy 10 db domain cím hozzárendelését a webtárhelyhez a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,
   • 1 db, 3 db, 5 db, 10 db adatbázis létrehozásának biztosítása a webtárhelyhez a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,
   • 50MB, 100MB, 500MB, 1000MB adatbázis tárterület biztosítása a webtárhelyhez a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,
   • 25GB, 50GB, 100GB vagy 200GB adatforgalom biztosítását a webtárhelyen a megrendelt csomag jellemzőinek függvényében,

  4. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS)

   A VPS szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
   • 1 db virtuális szerver biztosítását, melynek paraméterei megfelelnek a megrendelő lapon szereplő csomag jellemzőinek,
   • 1 db IP cím VPS-hez történő hozzárendelését,
   • korlátlan adatforgalom biztosítását a VPS-hez,
   • 100 Mbps sávszélességű internet biztosítását a VPS-hez.

  5. Domain szolgáltatás

   Domain regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
   • új domain regisztrációs vagy már más szolgáltatónál beregisztrált domain átregisztrációs folyamatának lebonyolításához .hu, .com, .net, .org, .eu és .info végződések esetében online adminisztrációs felület biztosítását, melyen keresztül a Megrendelő a regisztrációhoz, illetve átregisztrációhoz szükséges minden adatot megadhat,
   • a Megrendelő által az online adminisztrációs felületen megfelelően megadott adatok alapján a domain regisztráció, valamint átregisztráció automatizált formában való biztosítása a Szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül
   • éves díj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain fenntartását,
   • pótdíj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain-hez új tulajdonos adatok beregisztrálását.
   • pótdíj ellenében a lejárt domainek újraaktiválását.
   • A Szolgáltató a Megrendelő által a regisztráció, valamint átregisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget. A mindenkori domain regisztrációs szabályokat a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban találja.
 3. A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységek

  A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:

  1. Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat

   A hét minden napjára vonatkozóan biztosított 24 órás ügyelet, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyelet kizárólag az e-mail-es megkeresésekre vonatkozik! Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@rackhost.hu

  2. Általános telefonos ügyelet

   Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 18 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 1 445 1200

  3. Technikai ügyelet

   24 órás telefonos ügyelet, mely a Megrendelőnél felmerülő problémák mielőbbi megoldására üzemel. A technikai ügyelet keretében sikertelen hívás esetén a Megrendelőnek lehetősége van hangpostán üzenetet hagyni, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a mielőbbi feldolgozást és visszahívást. Telefonszám: +36 1 445 1204

 4. A szerződéskötéséhez szükséges adatok

  A szerződés megkötésének feltétele, hogy az Ügyfél a személyének azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa:

  1. Ezek az adatok természetes személy esetén: név, lakóhely, tartózkodási hely, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány szám, mobil telefonszám és e-mail cím. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.

  2. Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma és e-mail címe.

  3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem vagy hamisan adja meg, a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

  4. Amennyiben az Ügyfél bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, az Ügyfél köteles azt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból eredő kárt az Ügyfél viseli.

 5. Adatvédelmi szabályzat

  1. A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
   Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-73746/2014

  2. Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

  3. A Megrendelő által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Megrendelő felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

  4. A www.rackhost.hu böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét stb., mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A Szolgáltató rendszere adatokat tárol a felhasználó számítógépén is, úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak és a munkamenet idején élnek. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

 6. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

  1. A Megrendelő a 2.1-2.5. pontban felsorolt szolgáltatásokért meghatározott időszakonként – adott szolgáltatás függvényében havonta, negyedévente, félévente, évente – szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak. A fizetési időpontok és feltételek az egyes szolgáltatások tekintetében:

   1. Webtárhely biztosítás

    A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja.
    A Szolgáltató a szolgáltatási díj teljesítéséről a szolgáltatás lejártát 30 nappal megelőzően emlékeztetőt küld a teljesítés közeledtéről, melyet 14 nappal korábban, valamint a teljesítés lejártakor is megismétel.
    A Megrendelő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a fizetés elmaradását követő 14. napon felszólítást küld, a 30. napon a szolgáltatás törlésre kerül.
    A szolgáltatás előszöri igénybevétele esetén a regisztráció, megrendelés napján a Szolgáltató emlékeztetőt küld ki a teljesítésről, melyet 7 nap múlva megismétel, majd további nemteljesítés esetén a megrendelés törlésre kerül.

   2. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS)

    Havi előfizetés esetén a fizetés időpontja a számla kiállítását követő 7 nap.
    A Szolgáltató a fizetési kötelezettségről, annak határideje előtt 7 nappal, továbbá lejáratkor emlékeztetőt küld a Megrendelőnek. A fizetés nemteljesítése esetén a 7. napon törlésre kerül a szolgáltatás.
    3 és 6 havi előfizetés esetén a 6.1. a) pontban foglaltak érvényesek.

   3. Szerverhoszting

    Havi ütemezésű előfizetés esetén a tört hónapra vonatkozó rész még abban a hónapban, az adott hónap végéig terjedő időszakra arányosítva esedékes. Az azt követő egész hónapok vonatkozásában minden hónap első napján állítja ki a Szolgáltató az online számlát, melyet a megadott e-mailcímre elküld. A számla kiküldését követően 15 nap áll rendelkezésre a Megrendelőnek a befizetéshez. A Megrendelő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a fizetés elmaradását követő 15. napon felszólítást küld, a 30. napon a szolgáltatás felfüggesztére kerül.

   4. Rendszergazdai szolgáltatások

    • Általános rendszergazdai support: 5.000 Ft + ÁFA megkezdett óránként
    • Korábbi állapot visszaállítása meglévő tárhely esetén: egyszeri 5.000 Ft + ÁFA
    • Tárhely tartalmának lejárat utáni visszaállítása: egyszeri 10.000 Ft + ÁFA

  2. A Rackhost Zrt. által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a www.rackhost.hu honlapon, az egyes szolgáltatásoknál feltüntetett árak az irányadóak.

  3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő 1 éves időtartamra előfizet a webtárhely szolgáltatásra, de nem elégedett annak minőségével és ezt a megrendeléstől számított 60 napon belül jelzi az ügyfélszolgálaton, úgy a vételár egészét visszatéríti.
   A visszafizetési garanciára kizárólag a webtárhely szolgáltatást legalább 1 évre igénybevevő Megrendelők tarthatnak igényt!

  4. A Virtuális Szerver Szolgáltatással kapcsolatban egyedi szerződés keretében, korlátozott adatforgalom mellett lehetőség van próbaidőt igényelni.

 7. Számlatartozás esetén

  1. Számlatartozás fennállása esetén, ha a Megrendelőnek 30 napot meghaladó tartozása van, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő bármely szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, a Szolgáltató jogosult az adott Szervert, szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni - a tartozás kiegyenlítéséig. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

  2. A Megrendelővel kötött egyedi szerződésben, a Megrendelő tulajdonában és a Szolgáltató szervertermében elhelyezett Szerverre alapított zálogjog alapján a zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a Megrendelő részéről meg nem fizetett szolgáltatási díjra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is.

  3. Számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult a követelést engedményezni, másra átruházni. A követelés átruházása esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőt 3 napon belül értesíteni az új jogosult kilétéről, az engedményezett követelés pontos összegéről, az engedményezett összeg alapjául szolgáló havi díjak pontos kimutatásával. Az engedményezés, azaz a Megrendelő részéről fennálló tartozás követelési jogának átadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően Megrendelő nem a Szolgáltató, hanem az engedményes részére köteles teljesíteni a kimutatásban szereplő számla tartozását. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.

 8. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása

  1. A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.

  2. A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.

  3. A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.

  4. A 2.1.- 2.5. pontokban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően, a 7. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött e-mail figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését.
   A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan e-mailcímet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.

  5. A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését.

  6. A számla kiállítása után a számlázási adatok módosítására kizárólag módosítási díj ellenében van lehetőség. Ennek a díja 1.000 Ft+Áfa/számla.

 9. Káresemények

  1. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt. A szolgáltatásban, a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés következtében Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel a Megrendelő, illetve annak ügyfelei, valamint felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy a Megrendelő magatartása okozott.

  2. A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokban a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja.

  3. Ha a leállás értesítés nélkül történik, a Szolgáltató a következő engedményeket teszi a Megrendelő részére a leállás időtartamának arányában az adott hónapra vonatkozóan:
   • 7-10 óra: szolgáltatási díj 30%-ának elengedése,
   • 10-14 óra: szolgáltatási díj 50%-ának elengedése,
   • Több mint 14 óra: szolgáltatási díj teljes elengedése.

  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által okozott leállásért, valamint azon részleges vagy teljes leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett rendellenes konfiguráció vagy nem megfelelő működés eredményez.

  5. A Megrendelő vállalja, hogy a számítógépein tárolt esetleges jogellenes anyagokat a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott Szervert azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

 10. Különleges esetek

  1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben a Megrendelő - az Internet általános szabályainak - nem megfelelően használja szerver számítógépét. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
   • SPAM levelek küldése az interneten (kéretlen üzleti, ill. reklámcélú e-mail-ek),
   • Open relay mail server üzemeltetése,
   • E-mail cím hamisítása,
   • IP cím hamisítása,
   • egyéb BTK-ban minősített esetek.

   A korlátozás időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

  2. Erotikus tartalmak

   Erotikus tartalmak esetén a Megrendelőnek minden esetben előre kell jeleznie szándékát a Szolgáltató felé és csak miután a tartalom jóváhagyásra került, töltheti fel azt.
   Erotikus tartalom tovább abban az esetben helyezhető el, amennyiben a Megrendelő betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat és gondoskodik a megfelelő figyelmeztetések elhelyezéséről. Erotikus tartalmak feltöltése esetén a Megrendelő köteles különös gondossággal eljárni, tekintettel a szerzői jogi védelemre, a reklámtevékenységet szabályozó rendeletekre és egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekre.

  3. Ingyenes webtárhely

   A Rackhost Zrt. elsősorban nonprofit, de egyéb szervezetek részére is ingyenes webtárhely lehetőséget kínál. Az ingyenes tárhelyre minden szervezetnek pályáznia kell és annak pozitív elbírálása esetén nyernek jogot a szolgáltatásra.
   Azok a szervezetek, melyek az ingyenes webtárhelyet elnyerik, kötelesek honlapjukon feltüntetni a Rackhost Zrt. logóját, vagy megnevezését, mint a webtárhely szolgáltatóját.

 11. Általános tiltás alá eső tevékenységek

  1. A Rackhost Zrt. logó vagy név használata olyan módon, hogy az az ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot sejtessen.

  2. Tilos a Szolgáltató által bevezetett korlátozásokat, szabályozásokat megkerülni vagy arra törekedni.

  3. A szerveren nem helyezhető el olyan tartalom, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.

  4. Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.

 12. Panaszkezelés

  1. Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő a 3.1.-3.3. pontokban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.

  2. A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy e-mail-en keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.

  3. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.

  4. A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk a Megrendelőt a vonatkozó jogorvoslati lehetőségekről.

  5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a panasz felülvizsgálatának eredményével, a Szolgáltató által hozott döntéssel vagy alkalmazott intézkedéssel, illetve a panasz elutasításával nem is ért egyet, további jogorvoslatra nincs lehetősége.

 13. Általános Szerződési Feltételek módosítása

  A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató https://www.rackhost.hu honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. május 10-én lépnek hatályba.